fbpx
2021.08.31.
Fiatalok a nagybetűs élet kapujában

Amikor két fiatal összeköti az életét a közös érdeklődési kör, a hasonló nézetek nagyon fontosak, de vajon mennyire kerül fókuszba, hogy a pénzügyekről is hasonlóan gondolkodunk-e? A közös élet kezdéskor egy idő után szóba kerül a lakásbérlés/vásárlás, esetleg közös utazások. Vannak párok akiknek ez nem okoz különösebb nehézséget, viszont ahány félék az emberek annyi féle pénzügyi “történettel” érkezünk egy kapcsolatba. Van, aki már egész fiatalon, akár egyetemistaként is tud pénzt keresni, esetleg félretenni, és van, aki pont ebben az időszakban adósodik el. Hogyan lehet jól beszélgetni egy kapcsolat kezdetén a pénzügyekről?

 

A pénzügyekről való gondolkodást erősen meghatározzák azok a családi minták és szokások, amelyekkel a felnövekedésünk során találkoztunk. Ezalatt a pénzzel való bánásmódra, az értékrendre és a mindennapi pénzügyi tapasztalatokra gondolhatunk (pl. zsebpénz gyűjtése, hónap végén üres kassza, hitelekből teljesült vásárlások).   Hogyha az egyik fél számára a korlátlan pénzköltés és a vágyak azonnali teljesülése volt mindig a megszokott, akkor nehezebben tudja elfogadni azt, ha a másik fél spórolós és sokat gondolkodik, mielőtt pénzt ad ki a kezéből. És ugyanígy fordítva is igaz a dolog. Ilyenkor hajlamosak vagyunk a szokásokból következtetni a másik személyiségére és jóslatokat tenni a jövőbeli viselkedésére. Amikor a párunkkal azonos nézeteket vallunk a pénzről, akkor feltehetően több közös vonást és hasonló célokat vélünk felfedezni, és hajlamosak vagyunk lekicsinyíteni vagy figyelmen kívül hagyni a különbségeinkből adódó tényeket (például eltérő havi jövedelem, kockázatvállalási hajlandóság). Eltérő nézetek esetén többféle megoldás létezhet a feszültség csökkentésére. Ezek közül az egyik az elhárítás, amikor a pénzügyekkel kapcsolatos témákat valamilyen módon próbáljuk elkerülni (pl. bagatellizáljuk, elfojtjuk). A másik megközelítés, amikor a párkapcsolat sok más aspektusa helyett az anyagiak kerülnek előtérbe. Ebben az esetben két kimenetel lehetséges: sikeres lehet a pár együttműködése (pl. a keresőképtelen fél támogatása a kapcsolatban) vagy konfliktusok kialakulásához vezethet közöttük (pl. a keresőképtelen fél hibáztatása a helyzetért).

Amennyiben képesek tudatosan fókuszálni a kérdésre a partnerek, úgy lehetőség nyílik arra, hogy közelítsék a nézeteiket, illetve időről-időre felülvizsgálják az anyagi helyzetüket és arra vonatkozó aktuális elképzeléseiket. Hiszen egészen más együtt gondolkodni egy mindennapi kiadás (pl. élelmiszervásárlás, csekkfizetés), egy ritkább, előre tervezett kiadás (pl. műszaki cikk vásárlása, nyaralás), egy váratlan, nagyobb kiadás (pl. kazáncsere, orvosi beavatkozás), továbbá egy hosszú távú cél megvalósítása kapcsán (pl. közös lakás vásárlása). Ahogy végignézzük az előforduló kiadások célját és értékét, úgy egyértelművé válik, hogy egy kapcsolaton belül a különböző helyzetekben eltérő kiértékelési folyamaton megyünk keresztül. Ennek egyik eleme a személyes szükségletek kérdése (pl. kell-e nekem az új tv vagy csak a párom szeretné), a mentális könyvelés (pl. a közös lakásra vagy a csekkekre félretett pénzből vesszük el), a saját határok (pl. nekem drága az a termék, a páromnak nem) és kockázatvállalás mértéke (pl. megtérül-e számomra ez a kiadás). A másik részét a személyközi és külső tényezők adják, úgy mint például a párkapcsolat stabilitása és története, a társadalmi elvárások, az infláció mértéke. Az elvárások mentén haladva gyakran felmerül a nemek közötti egyenlőség-egyenlőtlenség kérdése. A párok, családok életében sok esetben előfordul, hogy az anyagiakhoz való hozzáférés és a velük való gazdálkodás nem egyforma mértékű. Vannak rövidebb-hosszabb időszakok, amikor például csak az egyik fél keres pénzt és zömében ő kezeli. Ez akkor fordul elő, amikor a hagyományos nemi szerepek és értékrend kerül előtérbe (pl. a férfi dolga a családfenntartás), vagy a pár egyik tagja nem rendelkezik önálló keresettel (pl. gyermeket nevel, beteg, nem tud elhelyezkedni, szakképzetlen). Manapság lehetőség nyílik arra, hogy a párok akár tudatosan döntsenek arról, hogy mindketten, közel azonos mértékben hozzájárulnak a közös kasszához vagy éppen eltérő mértékben, más kompenzációs formákban egyeznek meg a kapcsolat egyensúlyának fenntartása érdekében.

Az anyagiak kapcsán mindig kérdés, hogy mekkora kontrollunk van a helyzet fölött valójában és tudatosítjuk-e, hogy miként viszonyulunk a pénzhez. A pénzügyek tabusítása komolyan megnehezíti a párunk iránti elköteleződést és a közös jövő megalapozását. A mindkét fél számára fontos anyagi kérdésekről érdemes nyíltan beszélgetni és egyértelműen kifejezni a saját igényeket, nézeteket a pénz elköltéséről. Összetett helyzetekben nagyon sokat számít, ha mindkettőnk érdekeit szem előtt tartva a kompromisszum felé mozdulunk el, ahol bár lemondunk valamiről, cserébe kialakul egyfajta egyensúlyi helyzet és bizalom a párkapcsolatban. Jellemzően akkor kerül sor ezekre a megbeszélésekre, amikor éles helyzetbe kerülünk (pl. gyorsan kell dönteni a kiadásról), ám ezt érdemes megelőzni és viszonylag nyugodt körülmények között felhozni az anyagiak témáját (pl. van rá idő, kettesben tudnak maradni). A későbbi konfliktusok megelőzése érdekében akár hasznos lehet lefektetni jó előre az anyagiakkal való közös gazdálkodás szabályait és lehetőségeit (pl. házassági szerződés formájában). Lehet itt szó a közös kassza-külön kassza kérdéséről is: érdemes együttgondolkodni arról, hogy milyen előnyei és milyen hátrányai lehetnek egyik vagy másik megoldásnak. Ebben az egyezkedési folyamatban többek között az is szerepet kap, hogy miként vélekedünk önmagunkról, mekkora önbizalommal rendelkezünk, és hogyan gondolkodunk a párkapcsolati függés-függetlenség kérdéséről. Amennyiben valaki erősen független identitást alakított ki és ezt szeretné megőrizni, feltehetően a külön kassza előnyeit fogja szem elé helyezni, míg annak, akinek a függés elfogadható, a közös kassza is rendben lehet a közös élet kialakításakor. A fentebb említett kérdések együttesen befolyásolhatják a párkapcsolat kibontakozását és a vele való elégedettségünket.


krewZ team
footer-dipocket1